Om ABM-Skåne

ABM-Skåne är ett nätverk för chefer och verksamhetsansvariga vid kulturarvsinstitutioner i Skåne. Det inrättades 1998 och har bland annat som mål att identifiera gemensamma behov av kompetensutveckling och olika samverkansområden. Nätverket anordnar regelbundet utbildningar och seminarier kring olika aktuella teman.

Nätverket, som är informellt, erbjuder en regional inkluderande och öppen mötesplats för kunskaps- och informationsutbyte rörande sektorsövergripande frågor som är angelägna för utveckling och kvalitet inom ABM-området.

ABM-Skanelogga