Kontaktpersoner

 Tobias Idberg, ordförande,
Tobias.idberg@ub.lu.se,
Charlotte Åkerman, sekreterare,
 charlotte.akerman@kulturen.com
Gustav Olsson Kulturen i Lund
Göran Kristiansson Riksarkivet, Landsarkivet i Lund
Anna Hansen Regionmuseet Kristianstad/
Landsantikvarien i Skåne
Tobias Idberg Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Katarina Carlsson Malmö Museer
Anna Ketola Skånes Arkivförbund
Pia Sander   Skånes hembygdsförbund
Annhelen Olsson Skånes hemslöjdsförbund
Torbjörn Nilsson Malmö Stadsbibliotek
Adam Hidestål   Malmö stadsarkiv
Björn Magnusson-Staaf Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Martin Andrén Kultur Skåne